De wens om te promoveren leeft al een tijd en daarom heb ik die handschoen in juni 2013 maar eens opgepakt.

Mijn onderzoek gaat over de effecten van netwerken voor vrouwen. De gedachte is dat vrouwen, wellicht anders dan mannen, bepaalde keuzes maken als het gaat over de verdeling werk, gezin (lees privé-activeiten) en netwerken. Tijd om actief te netwerken en daarmee kennis en kennissen op te doen, is er weinig of wordt weinig genomen. Zeker in bepaalde periodes.

Als netwerken een bron van inspiratie zijn, je blikveld verruimen, je als mens meer bagage meegeven dan zou het jammer zijn als er geen ruimte is voor netwerken of als vrouwen zich die ruimte niet gunnen.

Vragen die in mijn onderzoek aan de orde moeten komen zijn: wat wordt in deze context verstaan onder netwerken? Wat heb je aan netwerken, zijn ze van toegevoegde waarde? Vrouwen en netwerken is dat een goede combinatie? Dit zijn nog geen wetenschappelijke vragen en ook vragen die nog niet goed doordacht zijn. Het is een eerste idee waar ik mee aan de slag ben gegaan en ik hoop dat er gaandeweg een duidelijk wetenschappelijk pad ontstaat.

Heb jij leuke artikelen, een mening over dit onderwerp of wil je iets met me delen? Graag! Stuur een bericht aan jeanne.martens@planet.nl